Privacy statement

samentegenpijn.nl – afdeling Anesthesiologie – LUMC


Uw privacy is u veel waard. Dat beseffen wij goed. Wij denken immers net zo over onze eigen privacy. In LUMC hechten we veel waarde aan de bescherming van uw privacy. U wilt dat uw gegevens veilig zijn bij ons. En terecht. Deze website maakt gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Personen die namens de website toegang hebben tot uw gegevens zijn gehouden tot geheimhouding. Ook als u meedoet aan wetenschappelijk onderzoek, verwerken we persoonsgegevens.

Voor deelnemers aan medisch wetenschappelijk onderzoek


Door wetenschappelijk onderzoek kunnen we de zorg en de kennis van artsen en verpleegkundigen verbeteren. Op de afdeling Anesthesiologie van het LUMC vindt medisch wetenschappelijk onderzoek plaats. Het doel daarvan is om betere behandelingen voor ziekten vinden, meer over een ziekte te weten te komen of een ziekte op te sporen. De afdeling Anesthesiologie en het LUMC zien er heel goed op toe dat al het medisch wetenschappelijk onderzoek op een verantwoorde manier en volgens de wet plaatsvindt.

Het kan zijn dat uw behandeld arts u persoonlijk medewerking vraagt aan een wetenschappelijk project. Nee zeggen mag natuurlijk altijd. Dit heeft nooit consequenties voor uw behandeling. Ook tijdens het onderzoek mag u zich bedenken en altijd nee zeggen. Gegevens die de onderzoeker tijdens het onderzoek over u verzamelt, blijven geheim.

Als u bezwaar heeft tegen het gebruik van uw verzamelde medische gegevens en/of uw lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek, dan kunt u dat doorgeven aan uw behandelend arts of op de afdeling waar u onder behandeling bent. Uw gegevens zullen dan niet worden gebruikt.

Uw rechten


Gegevens inzien
U mag uw persoonsgegevens bij ons inzien. Dat kunt u aan een onderzoeker van de Anesthesiologie vragen. Hij of zij mag dit niet weigeren.

Gegevens wijzigen
U mag uw persoonsgegevens laten wijzigen. Bijvoorbeeld als u bent verhuisd en uw adres bij ons niet meer klopt. Of als we een foutje hebben gemaakt in uw geboortedatum of uw naam verkeerd hebben geschreven. Het gaat om het wijzigen van feitelijke gegevens.

Gegevens vernietigen of bezwaar maken tegen uw gegevensverwerking
U mag vragen om het vernietigen van uw onderzoeksdossier. U mag dit vragen voor het gehele dossier of voor een gedeelte daarvan. In principe moet de onderzoeksafdeling van de afdeling Anesthesiologie van het LUMC gehoor geven aan uw verzoek, maar niet in alle gevallen. Zij mag vernietiging weigeren als op grond van een wet of voorschrift verplicht is het dossier een bepaalde tijd te bewaren. Wij moeten ons bijvoorbeeld houden aan de wettelijke bewaartermijnen. Uw onderzoeksdossier moeten wij ten minste 15 jaar bewaren.

Vragen of klachten over ons privacybeleid kunt u stellen via ons contactformulier.