Wij zijn het onderzoeksteam van de afdeling anesthesiologie van het LUMC.

Het onderzoeksteam van de afdeling anesthesiologie van het LUMC bestaat uit artsen, onderzoekers en technisch personeel. Aan het hoofd van de onderzoeksgroep staat professor dr. Albert Dahan. Hij is anesthesioloog en experimenteel pijnspecialist. Hij heeft de Anesthesia & Pain Research Unit opgericht in 1995, een non-profit CRU (clinical research unit) gericht op het verbeteren van de zorg rond de pijnpatiënt door het ontwikkelen en testen van nieuwe medicijnen die effectief zijn maar ook weinig bijwerkingen hebben. De groep opereert in nauwe samenwerking met niet-academische partners.

Even voorstellen.

Dit is een deel van ons pijn-onderzoeksteam, bestaande uit experts in de anesthesiologie en pijnbehandeling en onderzoekers en arts-onderzoekers in opleiding. Daarnaast hebben wij een data analist, een chemisch analist en meerdere arts-onderzoekers in dienst die ons helpen bij het pijnonderzoek. Samen zetten wij ons in om pijn beter te begrijpen en te behandelen.

Albert

Anesthesioloog en hoogleraar wetenschap


Monique

Onderzoekscoördinator en onderzoeker


Marieke

Anesthesioloog-pijnspecialist en onderzoeker


 

Tine

Arts-onderzoeker


Chloe

Arts-onderzoeker

Hyke

Arts-onderzoeker


Jan

Arts-onderzoeker

Wat wij doen.

Het onderzoek heeft als belangrijkste lijnen:

Classificatie of fenotypering. Door middel van specifieke testen brengen we de pijnafwijkingen van de patiënt in kaart. Deze afwijkingen groeperen we, zodat we verschillende typen patiënten met pijn kunnen onderscheiden onafhankelijk van de onderliggende oorzaak.
Geneesmiddelenonderzoek. Wij onderzoeken nieuwe experimentele medicijnen die nog niet op de markt zijn (zoals cebranopadol en medicinale cannabis). Ook ontwikkelen wij nieuwe toedieningsvormen of combinaties van bestaande medicatie zoals de inhalatie van ketamine.
Veiligheidsstudies. Wij onderzoeken de veiligheid van bestaande geneesmiddelen door het creëren van zogenaamde “safety” functies. Hierbij berekenen wij de kans op pijnstilling en de kans op bijwerkingen.
Ademhalingsstudies. Omdat opiaten en andere pijnstillers de ademhaling remmen en dit potentieel gevaarlijk is, besteden we veel tijd aan het bestuderen van de ademhalingseffecten van geneesmiddelen. Een recent voorbeeld is een studie naar de combinatie van het veel gebruikte oxycodon met alcohol. Hierbij laten we zien dat deze combinatie de ademhaling ernstig verstoort, met name bij oudere mensen.

Samenwerking en Publicaties

De onderzoeksgroep werkt nauw samen met verschillende onderzoekers in en buiten het LUMC. De groep is recent versterkt met prof. dr. Martijn Malessy, neurochirurg in het LUMC, die samen met prof. Dahan en prof. Breedveld (TU Delft) de stichting Painless (www.painless.nl) heeft opgericht, een organisatie naar de bestudering van zenuwpijn.

Publicaties van onze groep zijn te vinden op PubMed. Klik hier voor voorbeelden.

Hoe wij werken.


Om onze maatschappelijke betrokkenheid kenbaar te maken willen wij laagdrempelig in contact komen met de patiënt met chronische pijn. Dit om de patiënt beter te begrijpen maar ook om uit te leggen wat wij doen en te kijken of we iets voor elkaar kunnen betekenen.

Wetenschappelijk onderzoek wordt beter door inspraak van de patiënt. We streven naar een betere integratie van wetenschap in de maatschappij.

Ons onderzoek vindt voornamelijk plaats in het Leids Universitair Medisch Centrum (het LUMC). Wij hebben speciale high-tech onderzoeksruimten waar het onderzoek plaats vindt.

Daarnaast doen wij ook onderzoek in het HAGA ziekenhuis (Den Haag) en in het Reinier de Graaf Gasthuis (Delft).

Indien u een vraag heeft aan één van de onderzoekers of indien u uw ervaringen met ons wilt delen, kunt u bijgaand contactformulier invullen. Een van de pijnonderzoekers zal uw vraag dan zo spoedig mogelijk beantwoorden.