Hier vindt u een overzicht van afgerond onderzoek

Onze afdeling doet al tientallen jaren onderzoek naar pijn.
Op deze pagina vatten we de belangrijkste resultaten op een begrijpelijke manier samen.


2000-2005
We hebben onderzocht wat het effect is van sterke, morfine-achtige pijnstillers op de ademhaling. Dit is belangrijk, omdat deze sterke pijnstillers ernstige nadelige effecten op de ademhaling hebben. Bij verkeerd of teveel gebruik kan dit zelfs leiden tot een tekort aan zuurstof of overlijden.

2005-2010
Ons onderzoek naar de effecten van opioiden (morfine-achtige pijnstillers) op de ademhaling is doorgezet. Ook hebben we onderzocht wat de verschillen in gevoeligheid voor opioiden zijn tussen mannen en vrouwen.

2010-2015
In deze jaren hebben we veel onderzoek gedaan naar (de combinatie van) verschillende pijnstillers bij patiënten. Ook ons ademhalingsonderzoek heeft een vlucht genomen, met vele publicaties naar de effecten van bestaande en nieuwe pijnstillers. Op de operatiekamers deden we onderzoek naar de beste condities om moderne anesthesie te geven en te meten.

2015-2020
Het onderzoek van de afgelopen jaren hebben we voortgezet. We onderzochten ook nieuwe apparaten op de operatiekamers en uitslaapkamers. Daarnaast hebben we veel onderzoek gedaan bij patiënten met chronische pijn, om dit beter te begrijpen en te onderzoeken wie baat heeft bij welke therapie.

Ons wetenschappelijk onderzoek is voortdurend in beweging en speelt in op de actualiteit. Voor een overzicht van onderzoek waar u aan zou kunnen deelnemen, kijkt u bij het kopje ‘Meedoen met onderzoek’.